Schoonmaak aanbesteden is een traject dat zorgvuldig en stap voor stap doorlopen moet worden. Het doel van het aanbesteden is duidelijk:

de opdrachtgever wil een partij vinden die zo optimaal mogelijk aansluit bij de gestelde wensen en gestelde eisen.

Het (Europees) aanbesteden van een schoonmaakcontract vereist daarom de nodige kennis en expertise.

ArionSolution kan u hierbij behulpzaam zijn door :

  • het inventariseren van uw kwaliteitseisen en kwaliteitswensen
  • het opmeten van de gebouwen en het opmaken van gedetailleerde meetstaten
  • het opstellen van lastenboeken
  • het opstellen van schoonmaakprogramma's
  • het opmaken van taakkaarten en schoonmaakplanningen
  • het opmaken van het beste gunningsmodel

 

ArionSolution heeft een unieke handleiding ontwikkeld voor (overheids)inkopers om een kwaliteitsvolle inkoop van schoonmaakdiensten te garanderen.