Change management.


Change management zou als een dolfijn moeten zijn, niet als een walvis...

Walvissen en dolfijnen zijn zeedieren en leven in de oceanen rond de wereld. Walvissen en dolfijnen komen uit dezelfde familie en beiden ademen uit een blaasgat gelegen op de top van hun hoofd.

Maar wat hebben dolfijnen en walvissen te maken met change management?

Dolfijnen maken veel sprongen en komen dus vaak boven water om kort te ademen en te communiceren met de rest van de pod om zo het contact te waarborgen. De inspanning die nodig is voor elke ademhaling is klein. Dit in tegenstelling tot walvissen die een lange adem moeten nemen om diep te kunnen duiken en zo voor langere tijd onder water blijven.

Change management is een proces, geen gebeurtenis...

Eén van de grootste obstakels voor een succesvolle implementatie van veranderingen binnen een organisatie is het "meekrijgen" van uw mensen. Ze moeten niet alleen begrijpen wat er gaat komen, ze moeten er ook mee kunnen omgaan.

ArionSolution voert binnen uw de organisatie de veranderingen door in korte stappen of korte fases, vergelijkbaar met de sprongen van dolfijnen. Dat is de reden waarom change management een proces zou moeten zijn en dus geen gebeurtenis.

Communicatie.

Dolfijnen communiceren onderbewust, ze geven interactie met hun lichaamstaal. Wat zij vooral willen tonen is om volledig in het NU te leven, geen oordeel, geen piekeren, geen angst, geen twijfel...

Communicatie is daarom belangrijk bij het doorvoeren van veranderingen.

ArionSolution maakt aan het topmanagement, haar kader en haar medewerkers duidelijk waarom, hoe en wanneer veranderingen best worden doorgevoerd. Samen met u voeren wij de veranderingen door en beheersen wij het gehele proces... zonder oordeel, zonder paniek, zonder angst, zonder twijfel...