Gemeente Schoten. Professionele schoonmaakcalculatie.

De Gemeente Schoten ging op zoek naar een partner om de schoonmaakdienst in eigen beheer te professionaliseren. ArionSolution kwam uit de selectie naar voren als meest competent facilitair advieskantoor. Concreet ging het om het aanleveren van een schoonmaakcalculatie die betrekking had op 27 gemeentelijke gebouwen. Om inzicht te krijgen in de werking van de schoonmaak-medewerkers van de Gemeente Schoten werden alle gebouwen bezocht en werden er interviews afgenomen bij de betrokken personeelsleden. Na de plaatsbezoeken en een volledige inventarisatie van de omstandigheden ging ArionSolution over tot het opmaken van een professionele schoonmaakcalculatie.

Een heldere structuur waarbinnen de schoonmaak is georganiseerd is een randvoorwaarde voor een succesvolle schoonmaakdienst.

ArionSolution heeft zich gebogen over de nieuwe toekomstige werkorganisatie van de eigen schoonmaakdienst. Er werd een nieuwe schoonmaakcalculatie uitgevoerd, nieuwe schoonmaak-programma's werden opgemaakt en de schoonmaakmedewerkers kregen nieuwe werkplanningen. ArionSolution draagt met de doorlichting, die gepresenteerd werd middels een heldere adviesrapportage, bij tot een herinrichting van de eigen schoonmaakdienst van de Gemeente Schoten met een nieuwe en frisse aanpak.


"Wij hebben de samenwerking met ArionSolution ervaren als zeer professioneel. Het was voor ons een fijne samenwerking met een uitstekend eindresultaat."

Veerle Le Jeune

Diensthoofd Schoonmaak

Lokaal Bestuur Gemeente Schoten


Klantbeoordeling

9/10