Begeleiding naar ISO certificering.


Nauwkeurig. Scherp. Helder.


U wenst een ISO certificaat te behalen maar u heeft niet de knowhow in huis om dit te realiseren? 

ArionSolution helpt u en uw organisatie een modern en fris kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en bij te houden. Het gehele certificeringsproces verloopt zo voor uw eigen organisatie zonder grote inspanningen. 

Wij zorgen ervoor dat u op een termijn van vier (!) maanden een kwaliteitsmanagementsysteem heeft en begeleiden u naar een ISO certificering.

Het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem tot uiteindelijke ISO certificatie is een intensieve maar boeiende opdracht. ArionSolution geeft in een heldere offerte een overzicht van de verschillende fases in een volledig traject. Na akkoord houden wij intensief op periodieke basis met u contact, stellen wij onze adviesrapportages op en implementeren wij alle nodige processen. 

Als het kwaliteitsmanagementsysteem volledig in werking is doen wij een finale audit vóór certificering en zal de certificatie worden aangevraagd. 

Na het behalen van uw ISO certificaat kan ArionSolution u verder faciliteren bij het uitvoeren van interne audits ISO 9001