Schoonmaakbewust ontwerp.


Nieuwe gebouwen schoonmaakbewust ontwerpen.

Daar stond de schoonmaakster dan in de lange hal, met de stekker van haar stofzuiger in de hand, nergens een stopcontact te bespeuren... 

Schoonmaakmedewerkers kunnen hun werk alleen doen als er voldoende faciliteiten zijn. Dat gaat van een installatie om de gevel te bereiken, een goed ingerichte facilitaire ruimte tot stopcontacten in de hal!

Bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen komt heel wat kijken.

De opdrachtgever heeft vaak diverse wensen die in het ontwerp een plaats moeten krijgen.

In het ontwerp zal de gebruiksfunctie een centrale rol spelen, maar uiteindelijk wil de architect met het ontwerp een statement kunnen maken. Het nieuwe gebouw moet uitstraling hebben waarmee het zich van de omgeving kan onderscheiden.

De vraag hoe het onderhoud het best uitgevoerd kan worden komt meestal pas op tafel als het nieuwe gebouw al betrokken is. Soms blijkt dan dat het schoonmaakonderhoud veel beter en efficiënter had kunnen worden uitgevoerd als bv. voor specifieke materialen was gekozen. Niet alleen binnen het gebouw is dat het geval, maar ook buitenom bij de uitvoering van het glaswasonderhoud komen problemen voor. Als bij het samenstellen van het ontwerp rekening was gehouden met het schoonmaak- en glaswasonderhoud, dan hadden veel problemen voorkomen kunnen worden.

ArionSolution maakt grondige analyses van de ontwerpen van uw nieuw gebouw, beoordeelt de bouwplannen en stuurt deze bij op gebied van reinigbaarheid, wijst op moeilijkheden of hoge kosten op schoonmaakvlak, stelt onderhoudsplannen op en kan de schoonmaakkosten inschatten.

ArionSolution draagt zo bij tot een "schoonmaak-vriendelijk" gebouw en is hierdoor een waardevolle aanvulling op de creativiteit van architecten en opdrachtgevers.