Begeleiding naar ISO 21001:2018 certificering


Kwaliteitsmanagementsysteem voor het onderwijs 


Is uw onderwijsinstelling klaar voor een kwaliteitslabel?

Onderwijsorganisaties kunnen geen resultaat garanderen, maar ze kunnen wel veel doen om het leren te stimuleren en om leerlingen een kwalitatieve opleiding te geven die ze verwachten.

ISO heeft een standaard ontwikkeld die onderwijsorganisaties houvast biedt bij het verbeteren van hun processen. Certificatie is geen vereiste in de norm, tenzij het de bedoeling is ook extern erkenning te krijgen voor de inspanningen. De ISO 21001 is een op zichzelf staande managementstandaard die gebaseerd is op de ISO 9001 en gestructureerd is volgens de High Level Structure.

Het grote verschil?

Bij ISO 9001 ligt de focus op de klanttevredenheid, bij ISO 21001 ligt de focus op tevredenheid van de leerlingen en andere belanghebbenden zoals de overheid, de arbeidsmarkt, ouders en voogden. 

De eerste editie van de norm ISO 21001 is gepubliceerd in mei 2018.

U wenst een ISO 21001 kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren maar u heeft niet de knowhow in huis om dit te realiseren? 

ArionSolution helpt u en uw onderwijsorganisatie een modern en fris kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en bij te houden. Het gehele certificeringsproces verloopt zo voor uw eigen onderwijsorganisatie zonder grote inspanningen.


Kwaliteitsvol en betaalbaar. Dat is ArionSolution.