Kwaliteitscontroles schoonmaak.


U heeft uiteindelijk uw schoonmaakpartner gekozen...

of wij hebben uw afdeling schoonmaak succesvol heringericht...

Vanaf het begin is het belangrijk dat de schoonmaakwerkzaamheden adequaat en zoals overeengekomen worden uitgevoerd.

Om hier echt zeker van te zijn kunt u beroep doen op ArionSolution om de schoonmaakkwaliteit te bewaken. ArionSolution bewaakt de schoonmaakkwaliteit door middel van periodieke kwaliteitsmetingen. De kwaliteitscontroles worden uitgevoerd met een speciaal hiervoor ontwikkelde App conform de NEN 2075 norm. Na afloop van de kwaliteitscontrole krijgt u een uitgebreid rapport met onze bevindingen en aanbevelingen.

(NEN 2075 is een Nederlandse norm voor het vastleggen van een objectief kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening binnen alle soorten gebouwen en locaties).


Onze specialismen.


Nulmetingen uitvoeren.

Tijdens een nulmeting wordt er getoetst of er geen achterstalling schoonmaakonderhoud is bij de contractovergang tussen schoonmaakdienstverleners.

De omstandigheden rond de schoonmaakkwaliteit van de "verlatende" dienstverlener worden hierbij bekeken aan de hand van een checklist met specifieke aandacht voor de periodieke schoonmaaktaken. Na afronding van de rondgang, bij voorkeur in het bijzijn van alle betrokken partijen en bij voorkeur enkele weken vóór de contractwissel, maken wij een objectief rapport op met verbeterpunten samen met een lijst van het weg te werken achterstallig schoonmaakonderhoud. Als onafhankelijk adviesbureau voor schoonmaakkwaliteit voert ArionSolution uw nulmeting uit.


VSR-KMS controles

Onderdeel van een goede organisatie van de professionele schoonmaak is kwaliteitscontrole.
VSR-KMS is wetenschappelijk onderbouwd en is daarmee het meest objectieve, transparante en reproduceerbare systeem dat er is. Het is de in NEN 2075 beschreven methodiek voor eindkeuringen, officiële kwaliteitsnorm in de schoonmaakdienstverlening. VSR-KMS voldoet daarmee als enige systeem aan zowel de eisen als de aanbevelingen van de Europese Norm EN 13549.
U kunt beroep doen op ArionSolution om de schoonmaakkwaliteit conform VSR-KMS te bewaken. Na afloop van de kwaliteitscontrole krijgt u een uitgebreid rapport met onze bevindingen en aanbevelingen.

Meting schoonmaakbeleving.

Al sinds jaar en dag wordt de kwaliteit van schoonmaakdienstverlening technisch beoordeeld. Het overeengekomen schoonmaakbestek dient daarvoor als basis.
De meting is te omschrijven als een op steekproeven en objectieve, visueel waarneembare criteria gebaseerd systeem dat de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening vaststelt. Daarin worden de ervaringen en bevindingen van de eindgebruikers echter niet meegenomen.
ArionSolution heeft de kennis en ervaring in huis met betrekking tot klantbelevingsmetingen. Het doel van de meting van de schoonmaakbeleving is schoonmaakdienstverlening in kaart te brengen onder eindgebruikers in een pand waar professionele schoonmaak, uitbesteedt aan een schoonmaakonderneming of in eigen beheer met eigen schoonmaakpersoneel, plaatsvindt.
Hierbij wordt er tevens rekening gehouden met omgevingsfactoren die de daadwerkelijke kwaliteitsbeleving zouden kunnen beïnvloeden.