Performanceverbetering.


Dolfijnen hebben zoals de mens ieder een verschillende persoonlijkheid.

Ze zijn zelfbewust en denken na over de toekomst. Bovendien zijn het sociale dieren waardoor nieuw gedrag snel zal worden overgenomen door soortgenoten. 

Dolfijnen kunnen probleemoplossend denken en werken intelligent samen met andere dolfijnen.

ArionSolution maakt grondige analyses van uw schoonmaakorganisatie en facilitaire structuren, inventariseert uw gebouwen, analyseert de bestaande schoonmaaktechnieken en middelen, onderzoekt gedragingen en cultuur en neemt een kritische blik op het beheer van uw schoonmaakactiviteiten.

Het succesvol herinrichten van de afdeling schoonmaak is geen sinecure. Wij brengen alle knelpunten van uw schoonmaakorganisatie in kaart en zorgen ervoor dat ónze prestaties leiden tot een prestatieverbetering van úw personeel! Onze adviesrapportage draagt zo bij tot een optimaal imago van uw organisatie!